23.9.10

Hundliv


Äldsta hunden Maxie fyllde 8 år den 6.8.2010 och då ordnasdes en fest med hundfrämmande + matte. Marian och Kari var också inbjudna och hämtade Maxie en fin ny matkopp.Elli mittelspitz med matte Jaana, som delade ut godis. Elli vill inte att matte klappar om andra hundar.

Följande bild visar hur en bra berättad 'hundvits' inverkar! Det är Erno som berättade och hans flickvän Nina tyckte också att det var vitsigt. Lilla Mintti funderar nog lite på påängen!


Niilo kom också, med matte Kaija, vilken hade sin syster Hilkka med sej

Ei kommentteja: