5.4.13

Tejpade fönster och balkongsdörr

Igår kväll kl 18 samlades intresserade aktieägare till vårens bolagsstämma.Mötet löpte lugnt och sansat. Efter själva mötet diskuterade vi om den pågående balkongsaneringen, vilken har mött lite överrasknigar i ytterväggarnas koncistens. Sjuvåningshuset, som vi bor i, baserar sig på tvärväggarna. Alla tvärväggar är bärande. Ytteräggarna, runt dessa bärande väggar, är fästade i ändorna på de bärande väggändorna. Huset har till en början haft en rappad yta. På den har ingen målfärg hållits, utan huset lär ha sett fläckigt trots flera utmålningsrundor. År 1992, då huset var 30 år gammalt, har ytan beklätts med siporex skivor och bergull + ytplåt. Det har säkert varit ett bra beslut, men ingen arbetsbeskrivning har arkiverats, så att man skulle ha vetat hur arbetet har utförts. Saneringsarbetarna har nu konstaterat att ytplåten är fästad på Siporex skivorna och inte på basväggen, med spik. Siporex skivorna är nu (20 åriga) i dåligt skick. Bergullen har ställvis blivit våt, men ingen mögel har påträffats. Fönstren och balkongdörrarna är bytta år 1997 och de är fästade, liksom ytplåten, på Siporex skivorna och inte på grundstommen. Summan av faderullan, under diskussionen på bolagsstämman, var att vi godkände saneringens fortsättande som planerat. Entrepenören förstärker ytplåtens fästen i siporexplattorna med skruvar och planerar en ny tidtabell och kostnadsplan för balkongrenoveringen. En omfattande fasadsanering är att vänta inom ung 10 år.

Ei kommentteja: